Het onderstaande is van toepassing op de website www.wmokennisportaal.nl.

De redactie van het Wmo kennisportaal spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Mocht u onjuistheden constateren of op welke wijze dan ook informatie hebben waardoor wij onvolledige informatie aan kunnen vullen, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer

De redactie van het Wmo kennisportaal verschaft de inhoud van de webpagina's in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

De redactie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De redactie mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De redactie van het Wmo kennisportaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de redactie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

De redactie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de redactie de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de redactie, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteurs van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Met redactie wordt bedoeld de redactie van het Wmo kennisportaal, cq. uitgever van het Wmo kennisportaal

Abonnementsvoorwaarden